Pågående skorstensmurning i solsken

Klassisk skorsten färdigmurad i Tortuna

Nymurad skorsten med två fasad krona

ställning på plåttak för murning av skorsten

pågående murning och installation av rökgasslang